Verzekeringen via de KNVB

Door de KNVB is ten behoeve van haar leden een tweetal collectieve verzekeringen afgesloten. Het gaat om een collectieve ongevallenverzekering en een collectieve aansprakelijkheidsverzekering.

Let op: De dekking van deze beide verzekeringen is secundair; dit betekent nadrukkelijk dat schade die krachtens enige andere verzekering voor vergoeding in aanmerking komt allereerst op die andere verzekering moet worden geclaimd.

  1. Collectieve ongevallen verzekering
  2. Collectieve aansprakelijkheidsverzekering
  3. Voor algemene informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de schade-afdeling van W.A. Hienfeld B.V., Telefoon: 020-5469429
  4. Polisvoorwaarden: De volledige voorwaarden liggen ter inzage op de districtskantoren van de KNVB en zijn te allen
    tijde bindend
  5. Schade formulier