Het lidmaatschap loopt van 1 juli t/m 31 mei en wordt telkens met één jaar verlengd.
Bij tussentijdse opzegging  is men verplicht de contributie tot eind van het lopende voetbalseizoen te voldoen.
Opzeggen kan alleen schriftelijk voor 1 mei, dit kan ook via de mail vvengelbert@home.nl..
Opzeggen kan alleen als je hebt voldaan aan al je financiële verplichtingen, contributie en eventuele boetes. Je betaald contributie per seizoen. Dit betekent dat ook al zeg je halverwege het seizoen op, je toch de gehele contributie moet betalen.

Overschrijving
Wil je naar een andere vereniging, dan heb je een overschrijving nodig.
Wat te doen:

  1. overschrijven kan tot in de maanden mei en februari
  2.  haal een overschrijvingsformulier bij de vereniging waar je naar toe wilt.
  3. lever het formulier in bij de secretaris van Engelbert, Arend Knollema.
  4. als je aan al je financiële verplichtingen hebt voldaan dan kan de secretaris de overschrijving rond maken.
  5. lever vervolgens alles weer in bij de vereniging waar je naar toe wilt.

De precieze regels zijn te vinden in het  bewaarnummer van de KNVB.